Logopeda

Mgr pedagogiki – WSP Kraków
Studia podyplomowe z logopedii AP Kraków
Studia podyplomowe z neurologopedii UMCS Lublin

Doskonalenie zawodowe:

 • studium specjalne z zakresu socjaterapii
 • studium terapii jąkania
 • wczesna diagnoza logopedyczna – warsztaty
 • diagnoza i terapia afazji – szkolenie specjalistyczne
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy –  szkolenie specjalistyczne
 • terapia rodzin – szkolenie specjalistyczne

Zakres obowiązków zawodowych:

 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży – rozpoznywanie, korygowanie dysfunkcji językowyh o różnym charakterze i podłożu w tym:
  • nauka prawidłowej artykuacji, glosek, ich utrwalaniu
  • ćwiczenia płynności mowy i emisji glosu
  • rehabilitacja mowy u osób z uszkodzeniami neurologiczymi (afazja, dyzartria)
 • Instruktaż dla rodziców i nauczycieli
Skip to content