Logopeda

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami komunikacji, niepłynnością mowy, z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie zawodowe zyskałam pracując na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych.

Prowadzę także terapię osób z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu.