Psycholog

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, terapii, doradztwa zawodowego.

Pomaga dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez: diagnozę, udzielenie porad i wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu trudności, prowadzenie konsultacji, terapii indywidualnej, zajęc psychoedukacyjnych.
Zajmuje się poradnictwem zawodowym: diagnozuje predyspozycje i preferencje zawodowe, pomaga w dokonywaniu wyborów edukacyjo-zawodowych.