Dyrektor, psycholog

Od roku 1 września 2017 objęłam stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni  im. Stefana Szumana. Pracuję również jako psycholog w bocheńskiej Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi oraz psycholog orzecznik w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku.

Z wykształcenia jestem: psychologiem, socjologiem, pedagogiem, trenerem Biofeedbacku. Dodatkowo absolwentką studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej oraz z organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyłam Studium z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie, szkolenie „Terapia ręki”, kurs I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Denisona (gimnastyka mózgu), kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych, dodatkowo potrafię posługiwać się alfabetem Lorma dla osób głuchoniewidomych.

Nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Posiadam licencję doradcy zawodowego wydaną przez wojewodę małopolskiego. Odbyłam ponad 30 różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego (między innymi „Muzykoterapia w pracy z dziećmi”, „Deficyty emocjonalne dziecka”, „Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych”, „Dziecko z Zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej i szkolnej”, „Jeśli nie mutyzm, to co?”, „Technik terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej” itd.).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni  na stanowisku trenera pracy i dorady zawodowego, w Publicznym Przedszkolu w Rzezawie jako nauczyciel oraz w Centrum Psychologiczno-Logopedycznym „Dobra Terapia”  jako psycholog dziecięcy. Byłam koordynatorem projektu unijnego, prowadzę również wiele szkoleń dla różnych placówek, instytucji.

Prywatnie mama trójki dzieci. Wolny czas spędzam z rodziną, przyjaciółmi i ważnymi dla siebie osobami. Lubię podróże i kupuję więcej książek niż jestem w stanie przeczytać.