Psycholog

Wykształcenie:

 • Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Dwuletni staż w zakresie terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Studium „Public Relations i Negocacje” AGH Wydział Nauk Społecznych.
 • Kurs z zakresu terapii pedagogicznej.
 • Cykl szkolenia dotyczący profilaktyki uzależnień.
 • Liczne kursy i szkolenia na temat: dzieci lękowych, agresywnych, przewlekle chorych, radzenia sobie ze stresem, mediacji rodzinnych, dyskleksji, dyskalkulii, neuropsychologii, interwencji kryzysowych, terapii poznawczo-behawioralnej, metody Deniisona, diagnozy dziecka z niedosłuchem i niedowidzeniem, techniki skutecznego uczenia się, cyberuzależnień.

Umiejętności:

 • diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dzieci i młodzieży mających trudności w nauce,
 • terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i wsparcie dla rodziców,
 • konsultacje, porady, dotyczące problemów wychowawczych i dydaktycznych dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • mediacje rodzinne i społeczne,
 • prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalne, społeczne, osobiste,
 • profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń,
 • treningi procesów poznawczych,
 • psychoedukacja w zakresie różnorodnych tematów.