Pedagog

Jestem pedagogiem. Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną oraz studia podyplomowe: Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Diagnozuję oraz prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami szkolnymi.
Jestem Trenerem Biofeedback EEG I stopnia.
Ukończyłam również kursy z zakresu tyflopedagogiki i terapii pedagogicznej.