Psycholog

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z Socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W Poradni zajmuje się pracą z dziećmi i z młodzieżą, ukierunkowaną na udzielenie wsparcia, stymulowanie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych oraz diagnozą trudności szkolnych.

Interesuje się bezpośrednimi formami pomocy, m.in. terapią indywidualną, pracą z ciałem, technikami relaksacyjnymi, pracą w grupie.