Pedagog

Pedagog, nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i lokomocji osób niewidomych i słabowidzących.

Posiada wieloletnią praktykę pedagogiczną jako nauczyciel. Terapeuta dzieci z trudnościami w uczeniu się. Certyfikowany terapeuta w zakresie stosowania Metody Feuersteina Instrumental Enrichment – Poziom I

Zainteresowania:

  • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży;
  • Terapia pedagogiczna;
  • Orientacja przestrzenna i lokomocja osób niewidomych i niedowidzących;
  • Tyflopedagogika.