Psycholog

Nauczyciel kontraktowy, psycholog,doradca zawodowy, terapeuta I stopnia EEG Biofeedback.

Jako psycholog pracuję od 2015r. W Poradni zajmuję się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, poradnictwem edukacyjno-zawodowym oraz terapią EEG Biofeedback.