Psycholog

Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci z różnymi problemami, w tym spektrum autyzmu oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży. Zajmuje się poradnictwem w zakresie problemów wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz funkcjonowania społecznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii, Mediacji i Negocjacji, oraz liczne formy doskonalenia zawodowego. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu z psychoterapii uzależnień, Prowadzi warsztaty z zakresu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.