Logopeda

Zajmuje się diagnozą i terapią wad wymowy oraz zaburzeń rozwoju mowy i języka. Prowadzi przesiewowe badania słuchu systemem komputerowym „ Słyszę”.
Preferencje w terapii:
dyslalia, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy o typie afazji, wczesne wspomaganie rozwoju mowy, zaburzenia mowy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzenia mowy przy wadach słuchu.
Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.