Psycholog

Psycholog, pedagog specjalny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka UJ, ukończyła liczne kursy i szkolenia w obszarze diagnozy i terapii rozwoju dzieci w tym m.in. posiada certyfikat w zakresie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej potwierdzony przez Międzynarodową Akademię Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium. Uczestniczyła m.in. w projekcie: „Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji” we współpracy z Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami i problemami w rozwoju oraz różnymi niepełnosprawnościami. Specjalizuje się we wczesnej diagnozie dzieci od 1 roku życia ukierunkowanej na terapię i wyrównywanie opóźnień i zaburzeń w rozwoju psychoruchowym.