Pedagog

Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, diagnozą gotowości szkolnej oraz poradnictwem edukacyjno-zawodowym. Wspiera młodzież w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu poprzez porady indywidualne oraz zajęcia grupowe. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami uczeniu się, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz ogólnorozwijające. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie ogranizowania róznych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi konsultacje, szkolenia Rad Pedagogicznych. Prowadzi również warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców. Ukończyła liczne szkolenia, kursy specjalistyczne.