Pedagog

Pedagog ze specjalnością: pedagogika resocjalizacyjna, opiekuńczo-wychowawcza oraz terapia pedagogiczna.
Dodatkowo, ukończyła studia podyplomowe, kwalifikacyjne „Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa”. W ramach samorozwoju oraz chęci podniesienia swoich kwalifikacji, rozpoczęłam studia jednolite, magisterskie, kierunek: psychologia kliniczna (aktualnie V rok) W poradni zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży, terapią, interwencją kryzysową oraz wsparciem/konsultacjami psychologiczno-pedagogicznymi. W ramach współpracy ze szkołami prowadzę wykłady i warsztaty profilaktyczne dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów.