Pedagog

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, logopeda, surdopedagog. Ukończyła również studia podyplomowe z coachingu.

Zajmuje się diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Jako trener EGG Biofeedback (Stopień I) prowadzi terapię dzieci w tym zakresie.