Tag: szkolenie

Spotkanie pedagogów – szkolenie
6 grudnia w Poradni odbyło się kolejne już spotkanie pedagogów szkolnych. Panie Anna Włodarz oraz Ewa Szerszeń przeprowadziły szkolenie pt. ,,Funkcjonowanie dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji w szkole
i w przedszkolu”. Zajęcia miały na celu zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat problematyki dzieci afatycznych.
Szkolenie jest próbą dialogu specjalistów z pedagogami, dążeniem do przejrzystego i czytelnego obrazu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

 

                                            

 

                                                                                     

Szkolenie
W dniu dzisiejszym, odbyło się szkolenie dla nauczycieli nt. mutyzmu wybiórczego. Każdy pedagog pracujący z dzieckiem wykazującym mutyzm wybiórczy, ma ważną rolę do odegrania w procesie pomocy dzieciom jak i ich rodzicom. Zapoznając się ze wskazówkami przedstawionymi na szkoleniu, uczestnicy będą mogli budować „pomost” w relacjach między dzieckiem, a rówieśnikami oraz nim samym.