Oferta dla szkół i nauczycieli

Poradnia organizuje i prowadzi wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Proponujemy:

  • konsultacje z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół w ramach dyżurów konsultacyjnych w placówkach.
  • udział pracowników poradni w posiedzeniach radach pedagogicznych szkół i przedszkoli.
  • przesiewowe badania mowy na terenie przedszkoli i szkół.
  • sondażowe badania słuchu systemem „Słyszę” na terenie przedszkoli i szkół.
  • sondażowe badania wzroku systemem „Widzę” na terenie przedszkoli i szkół.
  • zajęcia integracyjne w klasach
  • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli z zakresu
  • organizowanie spotkań samokształceniowych dla pedagogów szkół
  • porady i konsultacje w indywidualnych sprawach uczniów, współpraca w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutyczne
  • interwencje kryzysowe

 

Szkolenia/terapie realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni dla Nauczycieli, Rodziców, Uczniów

LP. OSOBY PROWADZĄCE TERMIN TEMAT ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. PAŁKA KINGA 10 kwiecień 2019 r.

 

„ Wychowawca jako koordynator pracy psychologiczno – pedagogicznej”

Godzina 16.00 – 18.00

 

Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych
2. BACZKOWSKA-STRĄG ALICJA 07 listopada 2018 r.

14 listopada 2018 r.

21 listopada 2018 r.

28 listopada 2018 r.

05 grudnia 2018 r.

12 grudnia 2018 r.

02 stycznia 2019 r.

09 stycznia 2019 r.

16 stycznia 2019 r.

Szkoła dla Rodziców” – część I

Godzina 15.00-17.00

Rodzice

(grupa do 12 uczestników)

3. BIERNAT AGNIESZKA

SKOŁYSZEWSKA EMILIA

12 listopada 2018 r.

19 listopada 2018 r.

26 listopada 2018 r.

03 grudnia 2018 r.

10 grudnia 2018 r.

Bohater w każdym z nas”

zajęcia skierowane dla chłopców nieśmiałych,
z niską samooceną, niepewne, mające trudności
z rówieśnikami.

Godzina 16.15 – 17.45

Uczniowie, szkoła podstawowa,
chłopcy, klasa 5 i 6
(grupa 10 – 12 uczestników)
4. BRONOWSKA KAROLINA

SZERSZEŃ EWA

26 listopada 2018 r.

03 grudnia 2018 r.

10 grudnia 2018 r.

17 grudnia 2018 r.

Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami”

Godzina 14.30 – 16.00

Uczniowie, szkoła podstawowa,
klasa I-III
(grupa 6-8 uczestników)
5. BRONOWSKA KAROLINA

SZERSZEŃ EWA

14 stycznia 2019 r.

15 stycznia 2019 r.

16 stycznia 2019 r.

17 stycznia 2019 r.

18 stycznia 2019 r.

Dzieci 6-letnie z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów w grupie rówieśniczej”

Godzina 11.00 – 13.00

Dzieci, lat 6

(grupa 6-8 uczestników)

6. CHOLEWA BOGUMIŁA 09 listopada 2018 r.

23 listopada 2018 r.

07 grudnia 2018 r.

Szkoła dla Wychowawców kl. 0-III”

Godzina 15.00 – 18.00

Nauczyciele,

Wychowawcy klas 0-III

(grupa 15 uczestników)

7. CHOLEWA BOGUMIŁA 13 listopada 2018 r.

27 listopada 2018 r.

11 grudnia 2018 r.

Szkoła dla Wychowawców szkół ponadgimnazjalnych”

Godzina 16.00 – 19.00

Nauczyciele,

Wychowawcy klas szkół ponadgimnazjalnych

(grupa 15 uczestników)

8. GORCZYŃSKA AGATA

PIECHOWICZ MONIKA

06 lutego 2019 r.

13 lutego 2019 r.

20 lutego 2019 r.

27 lutego 2019 r.

06 marca 2019 r.

Logorytmika”

Godzina 16.00 – 17.00

Dzieci w wieku 5,6 lat

(grupa 12 uczestników)

9. GORCZYŃSKA AGATA

PASTUSZAK ELWIRA

25 października 2018 r.

08 listopada 2018 r.

15 listopada 2018 r.

22 listopada 2018 r.

29 listopada 2018 r.

Mnemotechniki”

Godzina 14.00 – 16.00

Uczniowie klasy V, VI szkoły podstawowej

(grupa 15 uczestników)

10. GORCZYŃSKA AGATA

PASTUSZAK ELWIRA

06 grudnia 2018 r.

13 grudnia 2018 r.

20 grudnia 2018 r.

Autoprezentacja kluczem do sukcesu”

Godzina 14.00 – 16.00

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

(grupa 10 uczestników)

11. KAWALERCZYK AGATA

SKOŁYSZEWSKA EMILIA

19 października 2018 r.

26 października 2018 r.

16 listopada 2018 r.

30 listopada 2018 r.

Trening twórczego myślenia”

Godzina 15.00 – 17.00

Uczniowie 12 -14 lat

(grupa 6 – 8 osób)

12. KIEŁEK-ŁANOCHA ZOFIA

(Monika Guzik)

07 listopada 2018 r.

14 listopada 2018 r.

21 listopada 2018 r.

28 listopada 2018 r.

05 grudnia 2018 r.

Wspomaganie płynności mowy dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka jąkania wczesnodziecięcego”

Godzina 17.00 – 18.00

Wiek przedszkolny

(grupa 5 osób)

13. WŁODARZ ANNA

SZERSZEŃ EWA

21 luty 2019r. Funkcjonowanie dziecka w szkole i przedszkolu z niedokształceniem mowy o typie afazji” Nauczyciele szkół
14. WŁODARZ ANNA

SZERSZEŃ EWA

18 grudnia 2018 r. Funkcjonowanie dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji w szkole i przedszkolu”

Godzina 14.00 – 16.00

Nauczyciele przedszkoli

(grupa 20 uczestników)

15. WŁODARZ ANNA

SZERSZEŃ EWA

10 stycznia 2019 r. Funkcjonowanie dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji w szkole i przedszkolu”

Godzina 14.00 – 16.00

Nauczyciele szkół

(grupa 20 uczestników)

16. STRZELECKA ANNA

(Certyfikat wydawany przez Fundację Mutyzm

Wybiórczy Reaktywacja oraz PPP w Bochni)

30 października 2018 r. Mutyzm wybiórczy

jako zaburzenie lękowe”

(szkolenie on-line na terenie PPP)

Godzina 15.30 – 18.00

Nauczyciele szkół i przedszkoli

(grupa 25 uczestników)

17. PAŁKOWSKA MARTA 08 października 2018 r.

15 października 2018 r.

22 października 2018 r.

29 października 2018 r.

05 listopada 2018 r.

Polubić siebie”

Warsztaty dla dziewczynek

Godzina 16.30 -18.00

Dziewczynki, klasa 7 – 8 szkoła podstawowa

(grupa 10-12 uczestników)

*Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmujemy:

1. Osobiście (poprzez złożenie wniosku o chęć udziału w szkoleniu)
2. Telefonicznie od numerem 14-612-36-91 (wniosek należy dostarczyć najpóźniej 7 dni przed planowanym szkoleniem).

Grupa wsparcia dla: Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli
(Przedstawiciel Fundacji – „Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja” – Pani Ewa Romańska)

Terminy spotkań: 27 września 2018 r.; 5 listopada 2018 r.; 14 grudnia 2018 r.; 11 stycznia 2019 r.; 12 lutego 2019 r. – godzina 14.30 – 16.00

 

Spotkania z pedagogami i psychologami szkolnymi – odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca tj.:

4 października 2018 r., 8 listopada 2018 r.; 6 grudnia 2018 r.; 3 stycznia 2019 r. – godzina 09.00

 

W roku bieżącym zachęcamy do udziału logopedów szkół i przedszkoli powiatu bocheńskiego
na cykl spotkań „Sieć wsparcia i współpracy”.

Terminy spotkań: 30 października 2018 r., 11 grudnia 2018 r., 12 lutego 2019 r., 2 kwietnia 2019 r.

godzina 09.00 – 11.00

 

Proponowane tematy do realizacji w szkołach dla Rad pedagogicznych, Rodziców, Uczniów (rok szkolny 2018/2019)

LP. OSOBY PROWADZĄCE TEMAT ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. BIERNAT AGNIESZKA Stres, depresja – jak rozpoznać u ucznia?” Nauczyciele,
Rodzice
2. BIERNAT AGNIESZKA Jak rozpoznać, że uczeń nadużywa mediów społecznościowych?” Rodzice, Uczniowie
3. BRONOWSKA KAROLINA

SZERSZEŃ EWA

Dysharmonie rozwojowe u dzieci, a gotowość do podjęcia nauki w klasie I” Rodzice,

dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci klasa O

4. KAWALERCZYK AGATA Autorytet nauczyciela a utrzymanie dyscypliny na lekcji, czyli co zrobić, gdy klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi” Szkolenie

dla Rad Pedagogicznych

5. KNAPIK KATARZYNA Zaburzania zachowania i emocji w domu i w szkole” Szkolenie

dla Rad Pedagogicznych,

Rodzice

6. KOZAK ELŻBIETA Dysleksja – Dysleksja Rozwojowa, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu” Nauczyciele,

Rodzice

*Szkolenia odbywają się po złożeniu wniosku przez Dyrektora szkoły w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (należy wziąć pod uwagę, że termin będzie konsultowany bezpośrednio z osobą prowadzącą szkolenie)