Zakres działania pomocy pedagogicznej:

 1. Diagnoza pedagogiczna :
  • Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i problemów wychowawczych
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii
  • Diagnoza uczniów zdolnych
 2. Diagnoza pod kątem dojrzałości szkolnej
 3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce
 4. Terapia dzieci dyslektycznych
 5. Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej
 6. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 7. Prelekcje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami
 8. Zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie wspomagania ich umiejętności wychowawczych
 9. Konsultacje dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą