Zakres działań logopedy

 1. Diagnoza logopedyczna dzieci:
  • z opóźnionym i / lub zaburzonym rozwojem mowy
  • z wadami wymowy i brakami artykulacyjnymi
  • z zaburzoną płynnością mowy
 2. Indywidualna terapia logopedyczna dzieci:
  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z  zaburzonym rozwojem mowy
  • z niedokształceniem mowy o typie afazji, z afazją dziecięcą
  • korekcja wad wymowy
 3. Logopedyczne badania sondażowe mowy prowadzone w grupach przedszkolnych .