Poradnia pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli znajdujących się w rejonie jej działania. Udzielamy pomocy diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej, interwencyjnej, profilaktycznej . W swoich działaniach kładziemy nacisk na stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju dla wszystkich podopiecznych Poradni.

Poradnia dysponuje aktualnymi narzędziami diagnostycznymi, umożliwiającymi rzetelną ocenę rozwoju dzieci i młodzieży.  Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób objętych pomocą naszej Placówki, wszyscy pracownicy aktywnie angażują się we współpracę ze szkołami, przedszkolami. Swoje działania diagnostyczno-terapeutyczne prowadzą w sposób profesjonalny oraz stale poszerzają zakres swoich kompetencji. Wspólnie podejmują działania mające na celu wytworzenie przyjaznej dla dzieci atmosfery, bezpiecznego i przyjaznego dziecku środowiska.