SZANOWNI DYREKTORZY, PEDAGODZY, NAUCZYCIELE…

W związku z aktualną sytuacją jesteśmy z Wami i chcemy wesprzeć Państwa
dostosowując się do aktualnych oczekiwań i potrzeb. Przygotowaliśmy zbiór ważnych
Naszym zdaniem stron internetowych, artykułów, filmików, które pomogą odnaleźć się
w aktualnej sytuacji i wpłyną na lepszą adaptacje zarówno psychiczna jak i edukacyjną
podczas pobytu w domu.
Jest to dla Nas wszystkich trudny czas, który przetrwamy i od Nas zależy jak on będzie
wyglądał. Ważne, aby towarzyszył Nam spokój i rozumienie siebie nawzajem dziecko –
rodziców, rodzice – dziecko. Jest to sprawdzian dla Nas wszystkich z radzenia sobie
z emocjami, wzajemnej empatii, więzi rodzinnej.
Do nauczycieli kieruje serdeczną prośbę, aby podeszli z rozsądkiem i adekwatnie do
możliwości uczniów dostosowywali ilość zadań. Proszę, aby wspomagać się filmami
edukacyjnymi, podawać źródło ewentualnej wiedzy nie zalecać tylko form ćwiczeniowych do
wykonania. Rodzice czują się zagubieni brakiem wiedzy z poszczególnych przedmiotów
a dzieciom trudno się odnaleźć w aktualnej sytuacji edukacyjnej, społecznej i emocjonalnej.
Emocje lęku, frustracja nie pomagają, a wręcz wprowadzają jeszcze większe zagubienie
i niepokój. Czas oczekiwania co dalej, brak przewidywalności … jest dla dzieci, ale i dla
Nas ciosem w Nasze podstawowe potrzeby czyli bezpieczeństwo i stabilizacja.
Należy mieć świadomość iż, potrzeby wyższego rzędu są niezmiernie ważne jednakże
w czasie sytuacji zagrożenia stanowią tło, podstawą jest poczucie bezpieczeństwa i dobrostan
psychiczny.
Służymy Państwu wsparciem z w obecnej sytuacji w ograniczonym zakresie, natomiast
możecie liczyć, iż w sytuacjach kryzysowych pomoc psychologiczna będzie udzielana
w formie konsultacji telefonicznej, drogą e – mail, oraz przez media społecznościowe.

Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór przydatnych informacji, zarówno dotyczących wsparcia
emocjonalnego jaki i zdalnego nauczania. Kieruje do Państwa prośbę o ich udostępnienie
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Jest to stan wyjątkowy życzę Państwu oraz sobie, aby w tym czasie cechy takie jak
cierpliwość, empatia i rozumienie swoich potrzeb nawzajem nie opuszczały wręcz
towarzyszyły w codziennym życiu jeszcze widoczniej.

Z wyrazami empatii i pełna wiary w Nas wszystkich…
Kinga Pałka
Dyrektor Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej
im. Stefana Szumana w Bochni

 

 

 

Wsparcie psychologiczne podczas pandemii koronawirusa

ARTYKUŁY:

https://polskatimes.pl/

https://www.podwojniewyjatkowi.pl/

https://kosmosdladoroslych.pl/

https://zwierciadlo.pl/

https://psychoterapia.plus/

Przetłumaczony z angielskiego tekst z Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży:

https://drive.google.com/

 

VIDEO:

https://www.youtube.com/

https://bycblizej.pl/

WEBINAR:

https://www.swps.pl/

KSIĄŻECZKA PDF O KORONAWIRUSIE:

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/

http://dorotabrodka.pl/

Dziecięce emocje w praktyce – Jak rozwijać samoregulację?

https://www.subscribepage.com/

Grafika

 


  

 

 

ZDALNE NAUCZANIE

Przydatne informacje dotyczące zdalnego nauczania

 

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://epodreczniki.pl/

https://www.nowaera.pl/naukazdalna

https://pl.khanacademy.org/

https://otwartezasoby.pl/

kanał TED:
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector

https://edugry.gwo.pl/ (j. polski, matematyka, historia, informatyka)

https://quizlet.com/pl

https://learningapps.org/

 

JĘZYK POLSKI: 

http://www.edusens.pl/

https://622pomysly.wordpress.com/

https://dyktanda.online/app/

 

 

 

MATEMATYKA:

https://www.pistacja.tv/

https://www.matemaks.pl/

https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/

https://szaloneliczby.pl/

https://zadania.info/

http://matzoo.pl/

http://www.math.edu.pl/

https://www.matika.in/

Matlandia (płatny – 27 zł/rok)
https://mojedziecikreatywnie.pl/

CHEMIA:

PAN BELFER:
https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg 

 

FIZYKA:

https://esero.kopernik.org.pl/

 

HISTORIA:

https://przystanekhistoria.pl/

http://gry.wawel.krakow.pl/

 

MUZYKA:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

https://www.flowkey.com/en

https://pianu.com/

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

http://damianrudnik.com/

 

ÓSMOKLASIŚCI:

https://www.cke.gov.pl/

https://www.oke.gda.pl/

https://www.oke.gda.pl/

http://www.publio.pl/

https://arkusze.pl/

PowtórkoMat (27 zł/rok)
https://powtorkomat.gwo.pl/

 

APLIKACJE, PLATFORMY, NARZĘDZIA:

https://otwartezasoby.pl/

https://www.learnetic.pl/

https://www.edukator.pl/

https://www.dzwonek.pl/

https://www.minstructor.pl/

https://classroom.google.com

https://www.livewebinar.com/

https://storybird.com/

https://kahoot.com/

https://spiral.ac/

 

BIBLIOTEKA: 

https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl/

https://polona.pl/

https://www.legimi.pl/

http://www.chmuraczytania.pl/

http://www.publio.pl/

https://ksiazka.net.pl/

https://www.bajkowisko.pl/

 

KULTURA:

https://ninateka.pl/

https://www.onet.pl/

https://dobrewiadomosci.net.pl/

 

KREATYWNY CZAS WOLNY:

https://mojedziecikreatywnie.pl/

https://panimonia.pl/

https://eduzabawy.com/

 

DLA NAUCZYCIELI:

https://blog.ceo.org.pl/

https://blog.ceo.org.pl/

https://www.gov.pl/

https://szkolamontessori.com.pl/

http://www.superbelfrzy.edu.pl/

Skip to content