Podsumowanie pierwszego semestru

Kończy się pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Dla pracowników Poradni był to okres intensywny, pełen wyzwań. Zorganizowanych zostało 16 warsztatów grupowych. Podopieczni Poradni wzięli udział w różnorodnych zajęciach dla dzieci nieśmiałych, chcących rozwijać twórcze myślenie, technikę uczenia się, sztukę autoprezentacji, warsztatach ukierunkowanych na wspieranie rozwoju mowy. We wszystkich zajęciach wzięło udział około 90 dzieci. 35 rodziców podjęło wyzwanie, jakim było rozwijanie kompetencji wychowawczych podczas zajęć Szkoły dla Rodziców oraz Wychowawczego Czary-Mary. Nauczyciele, pedagodzy brali udział w Szkole dla wychowawców oraz comiesięcznych spotkaniach dla pedagogów szkolnych, szkoleniu pt. ,,Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe”.
Ponadto, pracownicy naszej Poradni wyjeżdżali również do szkół, gdzie dzielili się swoją wiedzą z zakresu uzależnień medialnych, afazji, rozwoju mowy, zaburzeń zachowania, stresu i depresji u uczniów, dysleksji oraz prowadzili warsztaty dla uczniów. Przeprowadzonych zostało 17 szkoleń Rad Pedagogicznych, 10 szkoleń nauczycieli, 35 warsztatów dla uczniów, spotkań z rodzicami.
Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie oferowanymi przez nas formami pomocy, mamy nadzieję, że i w przyszłości będą się one cieszyły tak dużym zainteresowaniem 🙂

 

                                                                                                              

Skip to content