Informacja dotycząca udziału dziecka w badaniu słuchu i przetwarzania słuchowego w naszej Poradni.

BADANIE SŁUCHU :

Audiometria tonalna jest to nieinwazyjne badanie słuchu, wymagające współpracy pacjenta. Głównym celem badania jest ocena progów słyszenia, co pozwala określić rodzaj oraz stopień upośledzenia słuchu.

Badanie słuchu przeprowadzamy u dzieci od 5 roku życia.

W dniu badania dziecko musi być zdrowe (bez kataru, przeziębienia, zapalenia uszu itp.).

Wskazane jest, aby dziecko potrafiło się komunikować (słownie lub gestem) i miało dobre rozumienie kierowanych do niego prostych poleceń słownych.

PPRZETWARZANIE SŁUCHOWE:

Przeprowadzane testami centralnego przetwarzania słuchowego, wykonywane jest w celu oceny pracy zmysłu słuchu. Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego spowodowane są nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego. Oznacza to, że mimo prawidłowego słuchu dziecko zachowuje się i funkcjonuje porównywalnie do dzieci z niedosłuchem.

Przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego to między innymi:

– trudność z rozumieniem mowy

-problemy ze zrozumieniem dłuższych poleceń i pytań, w szczególności zniekształconych przez hałas czy złą akustykę;

-zaburzone elementy prozodii mowy, np. intonacja;

-trudności z koncentracją uwagi

-drażliwość na dźwięki

-mylenie głosek i wyrazów

Badanie przetwarzania słuchowego przeznaczone jest dla dzieci od 7 roku życia. Będących w normie intelektualnej, z prawidłowym słuchem.

Na badanie należy donieść wyniki liczbowe testu inteligencji dziecka (przeprowadzonego przez psychologa) oraz wyniki badania słuchu (np. od lekarza laryngologa).

Jeżeli dziecko nigdy nie było badane przez psychologa i nie miało przeprowadzonego badania słuchu, można umówić termin badań u specjalistów, w sekretariacie naszej Poradni.

Opracowała: Karina Banaszczak

Skip to content